Utičnica u podzemnoj garaži stambene zgrade

Nakon što je isporučen priličan broj Tesla Model 3, Petrol je krenuo sa naplatom punjenja, počeo se tražiti punjač više po ELEN-ovim punionicama po Zagrebu. Oni koji su te sreće da imaju garažu ili parkirno mjesto uz zgradu imaju mogućnost luksuza da ih svako jutro njihov električni limeni ljubimac dočeka pune baterije (na 90%, čuvajmo bateriju).

No put do toliko željene utičnice uz vozilo nije baš tako jednostavan. Ja sam razmišljao o tome još od 2017. kad se zgrada u kojoj sada živim gradila, priču pokrenuo 2019., a 2021. je napokon utičnica pokraj Tesle.

Koji su sve koraci potrebni za “dovesti” struju u garažu? Od kuda krenuti? Moje iskustvo ukratko, a onda nakon toga malo detaljnije opisano:

  • Predstavnik stanara – dozvola za ugradnju brojila
  • Električar i projektant – dogovor oko izrade projekta i instalacije
  • HEP ODS – elektroenergetska suglasnost
  • Projektant – izrada projekta
  • Električar – izvedba instalacija
  • HEP ODS – uplata po ponudi koja dođe uz elektroenergetsku suglasnost
  • HEP ODS – instalacija brojila

Potrebno je popričati sa predstavnikom stanara, pogotovo ako će brojilo biti smješteno u nekom zajedničkom prostoru. Ono što sam saznao u razgovoru sa predstavnikom stanara je da cijela garaža na katu -1 treba ostati bez struje u slučaju kad se pritisne tipkalo za iskapčanje na samom ulazu u podzemnu garažu. To znači da i moje utičnice u garaži trebaju biti isključene u slučaju pritiska tog tipkala. 

Dodatno treba naglasiti da je HEP ODS za Elektroenergetsku suglasnost tražio suglasnost predstavnika stanara.

S predstavnikom stanara sam dogovorio gdje će se smjestiti ormarić sa brojilom – u elektro sobi zgrade.

Električar nije bio voljan raditi ako se ne napravi projekt kojim će biti ucrtano što će se sve mijenjati/dodavati od instalacija na zgradi. Projekt sam zatražio od projektanta koji je radio glavni projekt za izgradnju zgrade pa je ovog puta napravio i projekt za stuju u garaži – takozvanu punionicu električnog vozila.

Postupak koji se provodi službeno u HEPu je vrlo dobro opisan na stanicama HEP ODS-a.

Prva stvar koja se šalje HEP ODS-u je zahtjev za elektroenergetsku suglasnost. U tom zahtjevu je među ostalim potrebno popuniti i koju snagu priključka želite, te želite li jednofazni ili trofazni priključak. Više o snagama punjenja je objašnjeno u postu Punjenje električnog vozila. Ja nisam bio siguran ima li zgrada trofaznu struju jer u stanu nemam trofaznu struju, no ako zgrada ima lift, onda vrlo vjerojatno ima i trofaznu struju.

Ono što je potrebno predati uz zahtjev za elektroenergetsku suglasnost je potvrda o vlasništvu građevine – garaže, suglasnost predstavnika stanara. Obavezno u elektroenergetskoj suglasnosti ostavite kontakt broj telefona i email jer će vas, ako će biti potrebno još nešto izmjeniti ili će biti kakvih pitanja, netko iz HEP ODS-a kontaktirati – mene su telefonski zvali.

Nakon što se dobije elektroenergetska suglasnost i ponuda potrebno je izvesti radove na električnim instalacijama u zgradi. Taj posao odrađuje električar prema nacrtu koji je napravio projektant: napraviti mjesto za brojilo (ormarić), provesti instalacije od mjesta za brojilo do garaže te postaviti osigurače u garažu i povući instalacije do utičnica u garaži. 

Potrebno je uplatiti po ponudi koju je HEP ODS poslao priključnu snagu. Nakon toga će se javiti HEP ODS te se potpisati ugovor o korištenju mreže.

Slijedeći korak je telefonski poziv iz HEP ODS-a za dogovor kada će vam instalirati brojilo i limitator snage, a nakon toga je struja dostupna u garaži te možete započeti sa punjnenjem vozila.

Leave a Comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *